10 OECD riiki madalaima palgaga

OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) on valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi 1961. aastal maailma kaubanduse stimuleerimiseks. Organisatsioon koosneb praegu 36 riigist, millel on ühine nägemus turumajandusest ja demokraatiast. Organisatsioon pakub platvormi, kus liikmed saavad jagada ja võrrelda poliitilisi kogemusi, leida lahendusi ühistele väljakutsetele ning koordineerida nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi poliitikaid. Enamik liikmeid on arenenud riigid ja suure sissetulekuga riigid. Organisatsioon moodustab 62% maailma nominaalsest SKPst ja 42, 8% maailma reaalsest SKPst. OECD erinevad rahvad järgivad erinevaid miinimumpalga määramise mehhanisme ning mõnes riigis määratakse miinimumpalk valitsuse õigusaktide alusel või luuakse konsultatsiooniprotsessi käigus, samas kui teistes palgad määratakse läbirääkimisprotsessi kaudu. Organisatsiooni madalaimate mediaanpalga riikide hulka kuuluvad Mehhiko, Ungari, Läti, Slovakkia, Eesti, Tšehhi, Portugal, Kreeka, Poola ja Tšiili.

10 OECD riiki madalaima palgaga

Mehhiko

Mehhikos on OECD liikmesriikide madalaim palk, mille keskmine palk on $ 15, 311. Rahvusel oli aga 2017. aastal oluliselt madalam maksumäär 11, 2% võrreldes OECD keskmise maksumääraga, mis on 25, 5%. See tõlgiti keskmisele Mehhiko töötajale, kes võttis pärast maksude ja hüvitiste maksmist kodumaale umbes 88, 8% oma brutotöötasust, võrreldes OECD keskmise töötaja 74, 5% -ga. Kahe lapsega keskmise abikaasaga töötaja lapsehüvitised langesid 11, 2% -ni, mis on üks OECD madalaimaid (OECD keskmine on 14%).

Ungari

Ungaris on OECDs kõige madalam palk, mille keskmine palk on $ 21, 711. Rahvusel on ka 6. suurim maksukiil, kus keskmine töötaja töötab 46, 2% -lise maksukoormusega võrreldes 35, 9% -ga, mis oli OECD keskmine 2017. aastal. Samuti täheldati, et keskmine töötaja maksustati oluliselt kõrgemal tasemel, võrreldes 33, 5% -ga 25, 5% -ni, mis on OECD keskmine maksumäär, mis tähendab, et keskmine töötaja tasus netokuluna vaid 66, 5% kogu töötasust. Kahe lapsega abielus olevate töötajate hüvitised langesid 14, 5% -ni võrreldes 14% -ga OECD keskmisest. Kuu palgad peaksid aasta lõpuks tõusma 4, 9%, mis on OECD riikide seas suurim kasv.

Läti

Lätil on keskmine palga $ 22, 389, mis teeb sellest kolmanda madalaima palga riigiks OECD. Keskmine palk peaks aga aasta lõpuks kasvama 4, 1%, mis on OECD riikide seas suuruselt teine ​​tõus.

Slovakkia

Slovakkias on OECD-s neljas madalaim palk, mille keskmine palk on $ 23, 508. Rahvus on maksukoormuse poolest 12. koht, kus keskmine töötaja on maksukoormusega 41, 6%, võrreldes OECD keskmisega 35, 9%. Slovakkia keskmine töötaja on siiski oluliselt madalam maksumäär 23, 5%, võrreldes 25, 55% -ga, mis on OECD keskmine maksumäär. Keskmine abielus töötaja, kellel on vähemalt kaks last, viib oluliselt suurema osa oma brutopalgast, mis on umbes 92, 2% kogu maksust ja maksudest, võrreldes OECD keskmise töötajaga, kes võtab koju umbes 86% oma brutotöötasust.

Tööhõive ja palga stagnatsioon OECDs

2018. aastal kogunenud majandusandmed näitasid, et liikmesriikide majanduskasv on suurenenud ja töötus langes rekordiliselt madalale tasemele (OECD tööhõive määr oli 62, 1%), palgad ja palgad on siiski mõnes riigis püsinud. liikmesriikide vahel. Vaesuse tase tõusis ka tööealise elanikkonna hulgas 10, 6% -ni võrreldes kümne aasta varem esitatud andmetega. Palgakasv oli ka finantskriisile eelnenud perioodiga võrreldes oluliselt aeglasem. Kogutud andmed näitasid ka, et palgakasv on umbes pool protsendist, mis oli varem kümme aastat varem. Palga stagnatsiooni on süüdistanud sellised tegurid nagu tootlikkuse aeglustumine, madalapalgaliste töökohtade arvu suurenemine ja madal inflatsioon.

10 OECD riiki madalaima palgaga

KohtRiikKeskmine palk (PPP USD)
1Mehhiko15, 311
2Ungari21, 711
3Läti22, 389
4Slovakkia23, 508
5Eesti23, 621
6Tšehhi23, 722
7Portugal24, 529
8Kreeka25, 124
9Poola25, 921
10Tšiili28, 434