25 madalaima säästmise riiki

Rahvamajanduse kogutarbimine või riigi säästumäär on riigi finantsstabiilsuse ja väljavaadete näitaja. Konkreetsemalt viidatakse selles kogumaksumusele, mille rahvas tervikuna kinnipidab oma kasutatavast kogutarbimisest. Rahvamajanduse kogutarbimine koosneb isiklikest säästudest, ärisäästudest ja valitsemissektori säästudest, välistades välisriikide säästud. Rahvamajanduse kogutagatise (GNS) näitaja esitatakse tavaliselt suhtelisena, protsendina riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP). Negatiivsed protsendid osutavad sageli nõrkale majandusele, mis kulutab rohkem tulu kui see, mida ta suudab toota. Negatiivne arv võib olla ka madala rahvusliku jõukuse näitaja, kuna aasta-aastalt vähenenud raha põhjustab lõppkokkuvõttes väikeste säästude tekkimise pikema aja jooksul. Allpool on vaatleme väikseima rahvamajanduse kokkuhoiduga majandust.

Puhang Guineas

Madalmaade väikseima rahvamajanduse kogutulu registreerivate riikide hulgas on Guinea keskvalitsusasutuste (CIA) andmete kohaselt Guinea esimene ja suhteline GNS-i -14, 9% SKPst. Kuigi Guinea majandust vaidlustas hiljutine Ebola epideemia, on riigi majanduslik potentsiaal ikka veel julgustav. Kasv on prognooside kohaselt madal, kuid riik võib oma majandustegevust edasi arendada, kuna see taastub jätkuvalt laastava haiguspuhangu tõttu. Guinea vaesuse määr on viimastel aastatel suurenenud ning äärmine vaesus, mida mõjutab tugevalt soo, hariduse tase ja geograafiline asukoht riigis. Üks peamisi küsimusi, mis tuleb lahendada riigi edasise arengu jaoks, on nakkushaiguste kontroll ja korduvate puhangute ennetamine, mis sarnanevad hiljuti Ebolaga täheldatud haigustega. Valitsus on juba koostanud Ebola-järgse prioriteetsete meetmete kava, mis keskendub tulevaste epideemiate kiiremale kontrollimisele ning haiguspuhangutest mõjutatud inimeste otseste sotsiaalsete vajaduste käsitlemisele.

Zimbabwe ressursid

Zimbabwel on vaatamata riigi kogutarbimisele, mis on -8, 9% SKPst, olemas tugevad alused sisemise kasvu ja vaesuse vähendamiseks tänu riigi hästi haritud tööjõule võrreldes naabritega ja juurdepääsu rohkele loodusvaradele. Tulevase kasvu saavutamiseks on aga vaja avaliku sektori institutsionaalsete ja operatiivsete võimete pidevat täiustamist. Samuti on vaja täiustada põhiteenuseid, rääkimata kaugeleulatuvatest majandusreformidest ja uutest investeerimispoliitikatest.

Kuritegevus St. Vincentis ja Grenadiinides

Kolmandaks kõige madalama suhtelise rahvamajanduse kokkuhoiuga riikide hulgas on St. Vincent ja Grenadiinid, GNS on -2, 1% SKPst. Kuna riik sõltub suuresti banaanide ekspordist, on riik oma majanduse mitmekesistamise vastu. Turismile on suur potentsiaal, kuigi banaanide eksport on endiselt majanduse lahutamatu osa. Sotsiaalses kontekstis on St. Vincent ja Grenadiinid kahjuks koduks uimastitega seotud kuritegude levikule ning valitsus teeb palju jõupingutusi selle uimastikaubanduse tõkestamiseks.

Muud madalate suhtega Savers

Liibanon ja São Tomé ja Príncipe on kaks muud riiki, kus rahvamajanduse kogutarbimine on negatiivne, kusjuures nende osakaal on umbes -2% SKPst. Liibanonil on vaba turumajandus ja valitsus ei piira välisinvesteeringuid praktiliselt mis tahes viisil. Siiski kannatab majandus korruptsiooni, kõrgete maksude, intellektuaalomandi õiguste nõrga kaitse ja ajakohastamist vajavate õigusaktide kogumiku all. Majandus on suures osas orienteeritud teenindussektorile, kusjuures kaks peamist sektorit on turismitööstus ja pangateenused. Samal ajal on Sao Tome ja Principe väike saar, kus on halb majandus, mis jääb tugevasti sõltuvaks kakaotootmisest. Kakaotööstus on siin viimastel aastatel oluliselt vähenenud ja majandus on kannatanud. Tänu oma asukohale on riigil kindlasti väljavaated eduka turismitööstuse arendamiseks ning valitsus astub samme, et rõhutada oma atraktiivsust väliskülastajatele. Peamised majandusprobleemid, millega riik silmitsi seisab, hõlmavad inflatsiooni kontrolli ja eelarvedistsipliini puudumist kõigil tasanditel. Teised riigid, kus rahvamajanduse kogutarbimine on alla 3% SKPst, on Sierra Leone, Liibüa, Grenada, Dominica, Burundi ja Eritrea. Paljud meie nimekirjas olevad riigid vajavad ulatuslikku majandusarengut ja finantsreformi, et koguda piisavalt sääste oma pikaajalise rahalise tagatise loomiseks.

Riigid, kus rahvamajanduse kogutagatis on madalam kui SKP

  • Vaadake teavet kui:
  • Nimekiri
  • Diagramm
KohtRiikRahvamajanduse kogutulu (% SKPst)
1Guinea-14, 9%
2Zimbabwe-8, 9%
3Saint Vincent ja Grenadiinid-2, 1%
4Liibanon-2, 0%
5Sao Tome ja Principe-2, 0%
6Sierra Leone1, 4%
7Liibüa1, 4%
8Grenada1, 4%
9Dominica1, 7%
10Burundi2, 4%
11Eritrea2, 4%
12Montenegro3, 6%
13Guyana3, 7%
14Kesk-Aafrika Vabariik4, 1%
15Barbados4, 5%
16Burkina Faso4, 6%
17Tadžikistan5, 3%
18Malawi6, 0%
19Kongo Demokraatlik Vabariik. \ T6, 1%
20Jeemen6, 2%
21Bahama, The6, 5%
22Saalomoni Saared6, 6%
23Küpros7, 4%
24Belize8, 5%
25El Salvador8, 8%