ASEANi riigid

Kümme riiki on ASEANi liikmed, piirkondlik organisatsioon, mis edendab majanduslikku integratsiooni ja valitsustevahelist koostööd. ASEANi moodustamise põhieesmärgid 1967. aastal, alustamise aastal, olid majanduskasvu kiirendamine, sotsiaalse progressi parandamine ning rahu ja julgeoleku edendamine Kagu-Aasias. Piirkond hõlmab 1, 7 miljonit ruut miili ja umbes 500 miljoni inimese elanikkonda. Organisatsiooni peamised projektid on majanduskoostöö, ASEANi liikmesriikide kaubanduse edendamine ja maailmamajandus ning ühine tehniline ja teadusalane koostöö liikmete vahel.

Mis on ASEAN?

ASEAN tähistab Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooni ning see on 10 Aasia riigi poliitiline ja majanduslik liit, mille eesmärk on edendada oma riikide majanduskasvu, üksikute riikide poliitilist stabiilsust ja piirkondlikku stabiilsust. 8., 1967. a., Tai, Singapuri, Filipiinide, Malaisia ​​ja Indoneesia poolt moodustatud liikmeks on laienenud Vietnam, Birma (Myanmar), Laos, Kambodža ja Brunei. Lisaks majanduslikule ja poliitilisele kasvule keskendub see ka sotsiaalsele arengule, liikmesriikide sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule ning mehhanismide ja strateegiate loomisele erinevuste rahumeelseks lahendamiseks.

ASEANi moodustamise ajalugu

Enne ASEANi moodustamist toimus 1961. aasta organisatsioon, mida nimetati Kagu-Aasia assotsiatsiooniks (ASA), mis koosnes Taist, Malaisiast ja Filipiinidest. 8. augustil 1967 loodi ASEAN ise, kui Tai, Singapuri, Filipiinide, Malaisia ​​ja Indoneesia välisministrid allkirjastasid Bangkoki deklaratsiooni, mida nimetatakse nüüd ASEANi deklaratsiooniks. Organisatsiooni moodustamise liikumapanev jõud oli majandusarengu ja kommunismi hirm. Brunei liitus organisatsiooniga 1984. aastal, Vietnamis 1995. aastal, Laos ja Myanmar 1997. aastal ning Kambodžas 1999. aastal. 1970. aastatel muutus võimu muutumisel Aasia riikides ja pärast Vietnami sõja lõppu ASEANi dünaamiline majanduskasv ja tugevam ühtsus, nii et organisatsioon sai 1979. aastal Kambodžasse tungimisel Vietnami vastu ühtse reageeringu.

Organisatsiooni esimesel tippkohtumisel, mis toimus 1976. aastal Balis, Indoneesias, lepiti kokku mitmetes tööstusprojektides ning allkirjastati Concordi deklaratsioon ja sõbralikkuse ja koostöö leping. 1980. aastatel pärast külma sõja lõppu teostas organisatsioon rohkem poliitilist stabiilsust ja 1990. aastatel oli ASEANi juhtiv hääl turvameetmetes ja kohalikus kaubanduses. 1992. aastal võeti vastu ASEANi vabakaubanduspiirkonna (AFTA) eelkäija, ühine tõhus soodustariif (CEPT). Selle poliitika raames lepiti kokku ja ratifitseeriti 28. jaanuaril 1992 Singapuris, et järk-järgult kaotada tariifid piirkondliku konkurentsieelise suurendamiseks maailmaturu ees. 15. detsembril 2008 võtsid liikmed vastu 2007. aasta novembris moodustatud harta, mis näeks, et organisatsioonist saab juriidiline isik ja ka üle 500 miljoni inimese vabakaubanduspiirkond. Põhikirja jõustamine tõi ASEANi Euroopa Liidu sarnasele kogukonnale lähemale.

ASEANi moodustamise eesmärk

ASEANi deklaratsiooniga püütakse kiirendada piirkonna majanduskasvu, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kultuurilist arengut. Organisatsioon edendab ka poliitilist stabiilsust üksikutes riikides ja soodustab koostööd vastastikust huvi pakkuvates küsimustes. ASEAN keskendub ka parema põllumajandus- ja tööstusprotsessi kasutamisele oma kodanike heaolu nimel. ASEAN edendab Kagu-Aasia õpinguid, abistades üksteist koolitus- ja uurimisasutustes. Lõpuks säilitab ja edendab asutus koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, millel on sarnased eesmärgid ja eesmärgid.

ASEANi riikide praegune majanduslik seisund

APSC, ASEANi poliitilise julgeoleku kogukond on keha ehituskivi. ASEAN asutas 28. jaanuaril 1992 vabakaubanduspiirkonna, mis edendab kaupade vaba liikumist liikmesriikides. Vietnamis, Laoses, Birmas ja Kambodžas oli selle poliitika elluviimise tähtaeg pikendatud. Seejärel lõi organisatsioon ühtse turu ja tootmisbaasi, mis andis neile maailmaturul konkurentsieelise ning edendas ka õiglast piirkondlikku arengut ja integreeritud liikmesriike maailmamajandusele. Sellised riigid nagu Tai, Singapur, Filipiinid, Malaisia, Indoneesia ja Brunei on kaotanud 99, 65% tariifid ja ülejäänud on alates 2010. aastast vähendanud makse 98, 86%.

Kui ASEAN oleks üksikriik, siis tekitaks see seitsmes suurim majandus maailmas ja 3. suuruselt Aasias, mille SKT on alates 2013. aastast 2, 4 triljonit dollarit. Samuti prognoositakse, et see on neljas suurim majandus 2050. aastaks. Inimarengu indeks (HDI) 0, 912 on kvalifitseeritud tööjõu rände ASEANi sihtkoht. Bruneil on ka väga kõrge HDI 0, 856-ga. ASEANil on keskmiselt 0, 673 HDI, mis muudab Malaisia ​​0, 799, Tai 0, 726 ja Indoneesia 0, 684 HDI-d veidi suuremaks kui ASEA keskkond. Filipiinidel, Vietnamis, Laoses ja Kambodžas on vastavalt 0, 688, 0, 666, 0, 575 ja 0, 555 HDI. Madalaim HDI on Myanmaris 0, 536.

Kultuuri, spordi ja turismi edendamine

ASEAN korraldab kultuuriüritusi, nagu spordi- ja haridusalane tegevus, nagu näiteks ASEANi bioloogilise mitmekesisuse keskus, et edendada piirkondlikku integratsiooni. On ka ASEANi pärandipargid nagu Kinabalu rahvuspark, mis kaitseb piirkonna loodusvarasid. 2011. aastal otsustasid ASEANi peaministrid FIFA maailmameistrivõistluste korraldajaks 2030. aastaks ühe üksusena.

Turismis on ASEANi piirkonnas viisavaba reisimise institutsionaliseerimine edendanud ASEANi-sisest reisimist ja seega ka turismi. 2010. aastaks tuli ASEANi liikmesriikide 43% turistidest ASEANi riikidest. Turismialase allkomitee kaudu on organisatsioonil õnnestunud luua turismi edendamise peatükid Austraalias, Uus-Meremaal, Hongkongis, Jaapanis, Põhja-Ameerikas, Ühendkuningriigis ja Saksamaal. Alates 2012. aastast moodustas turism hinnanguliselt 4, 6% ASEANi SKPst ja kaudselt 10, 9%. See annab tööd umbes 9, 3 miljonile inimesele ja pakub 25 miljonit töökohta, mis on seotud turismiga.

ASEANi riigid

KohtRiikInimarengu indeks (HDI)HDI klass
1Singapur0, 912väga kõrge
2Brunei0, 856väga kõrge
3Malaisia0, 779kõrge
4Tai0, 726kõrge
5Indoneesia0, 684keskmise
6ASEAN (keskmine)0, 673keskmise
7Filipiinid0, 668keskmise
8Vietnam0, 666keskmise
9Laos0, 575keskmise
10Kambodža0, 555keskmise
11Myanmar0, 536madal