Dementsusest surmajuhtumite kõrgeimad riigid

10. Belgia (27)

Alzheimeri Euroopa hinnangute kohaselt oli 2012. aastal dementsusega inimeste arv Belgias 191 281, mis moodustas 1, 77% kogu riigi elanikkonnast. See arv on tunduvalt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine 1, 55% dementsuse all kannatanud elanikkonnast. Nagu Ligue Alzheimer-Alzheimer Liga (LINAL) puhul, kannatavad dementsuse all 9% Belgia pealinnas Brüsselis elavatest inimestest, kes on 65-aastased ja vanemad. Lisaks on Brüsselis ka 98, 53 dementsusega patsienti ruutkilomeetri kohta linnas.

9. Madalmaad (29)

Madalmaade Statistikaameti aruandes ilmnes 2014. aastal dementsusega seotud 12, 5 tuhande surmajuhtumi hukkunute arv, mis on palju kõrgem kui samadel põhjustel põhjustatud 4, 4 tuhande surmajuhtumi arv. Alates 2015. aastast on umbes 260 000 inimest dementsusega patsientidel. Üks dementsuse juhtumite suurenemise põhjuseid riigis on tingitud meditsiinilise ravi edusammudest, südame-veresoonkonna haiguste, vähi ja nakkushaiguste tagajärjel surmajuhtumite arvu vähenemisest, kuid vanusega seotud neurodegeneratiivsete häirete, nagu Alzheimeri tõbi, põhjustatud suremuse suurenemisest. ja teised dementsused. Seda on selgitanud inimesed, kes elavad kauem, mistõttu neil on rohkem dementsuse all kannatavaid aastaid.

8. Taani (30)

2012. aastal tabas dementsusega 85 852 inimest Taanis vastavalt Alzheimeri Euroopa hinnangutele. See arv moodustab šokeerivalt 1, 53% kogu Skandinaavia rahva elanikkonnast. Arvatakse, et Taani elanikkonna keskmine vanus suurendab veelgi dementsuse juhtude arvu ning on võimalik, et tulevikus diagnoositakse viiendik üle 85 aasta vanustest taanlastest Alzheimeri tõve või muude dementsuse vormidega. Seega teeb riigi valitsus pidevalt jõupingutusi, et ehitada Taani kui "dementsust soodustavat" riiki, kiirendades dementsuse diagnoosimise protsessi ning tagades selle kurnava haiguse varajase ravi ja hooldamise.

7. Norra (30)

Norra Tervishoiuameti 2007. aasta aruande kohaselt on umbes 70 000 norralast ehk 1, 4% Norra elanikkonnast dementsusega patsiendid. Lisaks väidavad uuringud, et dementsuse esinemissagedus kahekordistub 2006. aastal 2050. aastal täheldatud tasemega. Dementsuse juhtumite arvu suurenemiseks on Norra rakendanud dementsuse kavasid, kusjuures viimane lõpetas 2015. aastal ja uue. Alates 2020. aastast. Nende dementsuse plaanide eesmärk on parandada dementsuse all kannatavate patsientide elukvaliteeti, pakkudes riigi, kohalike omavalitsuste ja vabatahtlike vahelise koostöö jaoks sobivat raamistikku dementsuse juhtumite lahendamiseks ja dementsusega patsientide seisundi parandamiseks.

6. Šveits (32)

Dementsuse all kannatavate patsientide arv on Šveitsis pidevalt tõusnud, mis näeb igal aastal hinnanguliselt 25 000 uut juhtumit. 80–84-aastaste vanuserühmas kannatab üks kaheksa Šveitsi isikut selle haiguse all. Praeguste suundumuste kohaselt hindavad uuringud, et dementsuse juhtumite arv Šveitsi elanikkonnas tõuseb 2030. aastaks üle 190 000 ja 2060. aastaks 300 000. Samuti on dementsuse juhtimisega seotud suured majanduslikud kulud, kusjuures umbes seitse miljardit Šveitsi franki on kulutab selle progressiivse neurodegeneratiivse häire juhtimiseks Šveitsis aastas.

5. Rootsi (32)

Alzheimeri Euroopa hinnangute kohaselt mõjutas 2012. aastal dementsuse all 173 135 inimest Rootsis, mis moodustab 1, 82% riigi elanikkonnast. See arv 1, 82% on oluliselt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, kus 1, 55% protsenti ELi kollektiivse elanikkonna osa on dementsuse all. Rootsis teatatakse igal aastal umbes 24 000 uut dementsuse juhtu, umbes 32 dementsusega seotud iga-aastast surmajuhtumit 100 000 Rootsi elanikkonna kohta. Meditsiiniteaduse tõttu on oodatud eluea pikenemine meditsiiniteaduse tõttu sageli tingitud vananemisega seotud häirete, näiteks dementsuse juhtumite suurenemise peamistest põhjustest Rootsis.

4. Island (34)

Islandil on üks suurimaid dementsuse juhtumeid maailmas, kus haigus mõjutab 1, 19% kogu riigi elanikkonnast, ja Alzheimeri tõve ja teiste dementsuse vormide tõttu sureb igal aastal 34 Islandi elanikku 100 000 elaniku kohta. . Kuigi sellised arvud ei ole väga julgustavad, on Islandi elanikkonna uuringuid läbi viinud teadlaste hiljutine avastus andnud mõned kasulikud faktid. Islandi populatsioonis avastatud amüloid-β prekursorvalku (APP) kodeeriva geeni mutatsioon näib kaitsvat üksikisikuid Alzheimeri tõve tekke vastase mutatsiooniga. Täiendav ülevaade sellest teemast on lubadus aidata kindlaks teha Alzheimeri tõve ja sellega seotud dementsuse põhjused ning arendada tõhusaid ravimeetodeid.

3. Kanada (36)

Kanadas näib dementsusega seotud tervise stsenaarium olevat üsna hirmutav, kuna 2011. aastal leiti, et Alzheimeri tõbi ja sellega seotud dementsus mõjutab 747 000 kanadalast. Neid neurodegeneratiivseid häireid mõjutab vapustav 14, 9% Kanada elanikkonnast, kes on 65-aastased või vanemad. Samuti on hinnanguliselt, et kui stsenaarium ei muutu, on 2031. aastaks kuni 1, 4 miljonit inimest Kanadas patsiendid, kes vajavad Alzheimeri tõve ja teiste dementsuse vormide eest hoolt. Igal aastal kulutatakse Kanadas dementsuse juhtimisele 33 miljardit dollarit ja arvatakse, et see arv suureneb ka 2040. aastaks 293 miljardi dollarini, kui praeguses olukorras, kus kõnealuste nõrgendavate haiguste haldamine ei parane, tekib paranemine.

2. USA (46)

Alzheimeri tõbi on Ameerika Ühendriikides kuues peamine surmapõhjus. Alzheimeri tõbi ja teised dementsuse vormid on vastutavad Ameerika Ühendriikides elavate eakate surmajuhtumite ühe kolmandiku eest. See on ka hirmutav tulevane surmapõhjus, kuna sellel ei ole veel teada ravi või püsivat ennetavat meedet. Ameerika Ühendriikides kulus Alzheimeri tõvele ja sellega seotud dementsuse juhtimisele 226 miljardit dollarit ning hinnanguliselt tõuseb see arv 2050. aastal 1, 1 triljoni dollarini. Alzheimeri tõve või teiste dementsuse tõttu sureb igal aastal 100 000 Ameerika Ühendriikide elaniku kohta 46 inimest. Vanemad naised kannatavad kõige enam Alzheimeri tõve all, kusjuures kaks kolmandikku Ameerika Alzheimeri tõvega patsientidest on naised.

1. Soome (54 surmajuhtu 100 000 inimese kohta aastas)

Kuigi kõik Skandinaavia riigid on suutnud esile tuua nende riikide nimekirja, kelle suremus on Alzheimeri tõve ja dementsuse tõttu kõrgeim, näib, et Soome ületab selles osas nii kõiki neid riike kui ka teisi maailma riike. Statistika šokeerib meid, sest nad väidavad, et Alzheimeri tõve ja teiste dementsuse tõttu sureb igal aastal Soome elanikkonna kohta 100 inimest 100 inimest. 2010. aastal põhjustas Soomes 80-aastaste ja vanemate inimeste iga viies surma Alzheimeri tõbi ja sellega seotud dementsus, samas kui 2014. aastal suri selles riigis dementsuse tõttu 8 100 inimest. Kuna naised elavad kauem kui mehed, sureb nende naiste vanusega seotud haiguste tõttu rohkem naisi kui mehi. 2010. aastal oli 69% dementsuse ja Alzheimeri tõve surmadest Soomes naised.