Hüdroelektrienergia plussid ja miinused

Nagu nimigi ütleb, on hüdroenergia elektrienergia, mis toodetakse hüdroenergia kaudu. Lihtsamalt öeldes on see energia vorm, mis tekib voolava vee või peamiselt veega, mida hoitakse suurtes reservuaarides. Hüdroelektrijaam on praegu kõige enam kasutatav ja kõige kasulikum energia. Allpool on kirjeldatud selle plusse ja miinuseid.

Hüdroelektrijaamade plussid

  • Puhas energia vorm. Kuna vee kasutamine on täielikult hüdroelektrijaam, saab seda kirjeldada kui puhta energia vormi. See energiatootmise vorm ei saastata keskkonda, kuna see ei vabasta kahjulikke jäätmeid Maa atmosfääri võrreldes teiste energiatootmistüüpidega, nagu elektrijaamad, mis põletavad fossiile ja kivisütt elektri tootmiseks.
  • Usaldusväärne ja järjepidev. See on ka kõige usaldusväärsem ja kõigi teiste energialiikide kõige järjepidevam. Hüdroelektrijaama usaldusväärsus ja järjepidevus on muutnud selle energialiigi kõige kasutatavamaks energialiigiks. Väikesemahulised tööstused, olulised tootmisettevõtted ja raskeveokite ettevõtted sõltuvad sujuvast toimimisest hüdroenergiast.
  • Kasulik kaladele. Hüdroelektrijaamade paigaldamise protsess on väga kasulik kalakasvatuse, üleujutuste tõrje ja niisutamismeetodi jaoks. Hüdroenergia paigaldamise ajal loodud reservuaare on kasutatud ka puhkealade, nagu ujumine, paadisõit ja kalapüük, kohtadena.
  • Turismiatraktsioon. Need tegevused on mänginud olulist rolli turistide ligitõmbamisel erinevatesse reservuaaridesse ja omakorda teenivad tulu. Lõpuks on hüdroelektrienergia tootmise tegevuskulud võrreldes teiste energiatootmisega üsna väikesed.

Miinused hüdroenergia

  • Inimeste ja loomade elu ümberpaigutamine. Hüdroenergia tootmise suurte reservuaaride ehitamise ajal mõjutab keskkond oluliselt. Esiteks ja enamasti põhjustavad nende tammide ehitamine piirkonnas elavate inimeste ümberpaiknemise. Nende veehoidlate arengu tõttu on veekeskkond oluliselt muutunud; kalade elupaiku kujundavad sellised tegurid nagu vee kiirus, vee tase ja juurdepääs toidule.
  • Mõju veeloomadele. Hüdroenergia reservuaaride ehitus mõjutab voolu ja veetasemeid jõgedes ning muudab seega veeloomade eluiga. Elektrijaamade ehitus on samuti suhteliselt kallis; see on olnud hüdroelektrijaamade oluliseks takistuseks.
  • Tundlikkus põudadele. Kuigi hüdroelektrijaam on kõige usaldusväärsem kättesaadava energia vorm, võivad sellised tegurid nagu põud oluliselt mõjutada elektri tootmist.
  • Piiratud arv reservuaare. Teine oluline hüdroelektrienergia tootmise puudus on see, et on olemas piiratud arv olemasolevaid reservuaare. Massiivse üleujutuse korral tekitab vee ülevool nendes reservuaarides tohutut kahju.
  • Võimalik seos maavärinaga. Teadlased usuvad ka, et mahutite ehitamine on olnud maavärinate esinemise kriitiline tegur. Näiteks Hiinas on tõestatud, et suurte tammide arendamine riigis on olnud üks peamisi põhjusi, miks see riik kogeb tohutuid maavärinaid.
  • Võimalik maa raiskamine. Lõpuks, kui hüdroelektrijaamade ehitamine ei ole asjatundlikult planeeritud, võib see kaasa tuua tohutu maa raiskamise, mida oleks võinud kasutada muudel kasulikel eesmärkidel.