Kas Taani on riik?

Taani Kuningriik on Põhja-Euroopa suveräänne riik. See on Põhjamaad ja asub Skandinaavia piirkonna lõunapoolsemas osas. Taani piirneb Norra, Rootsi ja Saksamaaga. Lisaks mandrile koosneb Taani ka Gröönimaast ja Fääri saartest, mis on autonoomsed piirkonnad, ja mitmetest saartest Atlandi ookeani põhjaosas. Mandri-Taani pindala on umbes 16 573 ruutmeetrit ja Fääri saartel ja Gröönimaal on ka 853 509 m2.

Riigi määratlus

Riik on geograafiline piirkond, millel on eraldiseisev riiklik üksus, poliitilised tunnused, õiguslik pädevus ja määratletud piirid. Enamik riike on suveräänsed riigid, mis ise valitsevad. Riigi moodustab mitme riigi ühinemine, eraldamine teisest riigist või omandiõigus taotlemata maale. Valitsused juhivad riike juhtimissüsteemi kaudu. ÜRO tunnustab 193 suveräänset riiki või maailma riiki, millest üks on Taani.

Juhtimine

Taanit juhitakse põhiseadusliku monarhiana, kus monarh on riigipea ja peaminister on valitsusjuht. Parlament on ühekojaline ja selle peamine ülesanne on seaduste vastuvõtmine. Riigi suveräänsus on tagatud põhiseadusega, mis kaitseb ka Taani inimeste õigusi.

Taani sõltumatus

Esimese maailmasõja ajal otsustas Taani jääda neutraalseks riigiks, sest mõlema poole sõjaga liitumine oleks riigile laastav. Riik ei saanud Saksa blokaadi tõttu riiki eksportida kaupu ja majandus halvenes. Toit ja kütus määrati kuni Saksamaa sügiseni. Teise maailmasõja alguses pakkus Adolf Hitleri ja mittekallaletungi pakti Skandinaavia riikidele. Norra ja Rootsi lükkasid tagasi, kuid Taani tunnistas ja kuulutas end neutraalseks. Saksamaa okupeeris siiski vastupanu peatamiseks Taanis. Briti okupeeris Fääri saared ja Island ning selles protsessis kuulutas Island Taani iseseisvaks. Hoolimata okupatsioonist säilitas Taani oma monarhia ja valitsuse. Taanlased mängisid olulist rolli miljonite juutide salakaubaveos Saksamaalt Rootsisse ja keeldus Saksamaalt põgenevate sakslaste kohtlemisest. Taani ei tähenda iseseisvuspäeva teiste riikidena, vaid tunnustab 5. juunil põhiseaduse päeva.

Tänane Taani

Tänane Taani on arenenud riik, mis on maailma elujõulisuse indeksis kõrge. See on üks parimaid riike elama arenenud infrastruktuuri, hariduse, tervishoiu ja taskukohasuse tõttu. Kopenhaagen on nii pealinn kui ka suurim linn. See on Euroopa Liidu liige, kuid mitte eurotsoon. See on ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liige. Riigi SKT on 286 766 miljardit dollarit ja sissetulek inimese kohta 49.883 USA dollarit.