Kus asub Interpoli peakorter?

Mis on Interpol?

Interpol on fraasi „rahvusvaheline politsei”, mis viitab Rahvusvahelisele Kriminaalpolitsei Organisatsioonile, kokkutõmbumine. Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon on ülemaailmne organisatsioon, mis on volitatud ainult rahvusvaheliste politseiülekannete hõlbustamiseks, mis tähendab, et see organisatsioon, Interpol, ei anna vahistamismäärusi ja Interpoli organisatsiooni esindajad ei kanna relvi nagu FBI ja ICE relvad. . Interpolit kirjeldatakse lihtsalt bülletäänide organisatsioonina või juhatusena, kus teised riiklikud poliitikavaldkonnad, näiteks FBI, võivad postitada oma soovitud kurjategijad või eesmärgid ja taotleda kurjategijate kohta täielikku taustteavet. Interpol tegutseb praegu kokku 192 riigis, kus selle organisatsiooni juht on hr Meng Hongwei. 192 riiki, kes on Interpoliga kokku leppinud, haldavad riiklikku keskbürood, mida juhivad vastavate riikide õiguskaitseametnikud. Seejärel moodustab üksikute riikide keskne föderaalbüroo otsese sideme Interpoli ülemaailmse võrgustikuga, mis võimaldab neil liikmesriikidel Interpoliga koostööd teha, mida nimetatakse piiriülesteks uurimisteks.

Interpoli peakorteri asukoht

Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon on suur organisatsioon, mis moodustab kokku 192 riiki. Selle organisatsiooni tõhusaks juhtimiseks 192 liikmesriigis peab organisatsioonil olema keskne punkt, mis kontrollib kõiki Interpoli tegevusi kõigis liikmesriikides. Selle peakorter asub Prantsusmaal Lyonis . Lyon on üks suurimaid linnu Prantsusmaal ja seda kirjeldatakse ka Euroopa Ülemkogu katsepealinnana. Seetõttu asub Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni peakorter Euroopas . Nende peakorterite peamine eesmärk on pakkuda terviklikku andmebaasi, mida eri riikide õiguskaitseasutused saaksid kuritegevuse tõhusaks võitlemiseks kasutada. Interpoli alused paiknevad täpselt Prantsusmaal Lyonis, et kontrollida 192 liikmesriiki paremini ja võimaldada eri riikide politseiametnikel teha koostööd, et muuta maailm paremaks ja turvalisemaks. Näiteks võib kurjategija Saksamaalt Venemaale varastatud materjale üle kanda, sellisel juhul on Interpoli roll Venemaa politseijõudude varustamine vahistamise läbiviimiseks vajaliku teabega, kuna Saksamaa politseijõud ei suuda Venemaa piiri ületada minna ja vahistada kurjategija.

Interpoli vahendite allikas

Interpolil, mis on sõltumatu organisatsioon, ei ole sponsoreid ega koostööd, mis rahastab oma tegevust. Selle organisatsiooni peamised rahastamisallikad on liikmesriigid. Igal aastal kogub Interpol liikmesriikidest umbes 113 miljoni euro suurust tulu. Samuti saavad liikmesriigid teha täiendavaid sissemakseid, et muuta selle õiguskaitseasutuse toimimine sujuvaks. Selle rahastamise kaudu on rahvusvaheline kriminaalpolitseiorganisatsioon suutnud jõustada seadusi erinevates riikides ja mänginud olulist rolli igasuguste rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu võitlemisel.