Kus asub Maailma Kaubandusorganisatsiooni peakorter?

Maailma Kaubandusorganisatsioon

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) on valitsustevaheline organisatsioon, mis on volitatud rahvusvahelise kaubanduse reguleerimisega. Valitsustevahelist organisatsiooni kirjeldatakse kui organisatsiooni, mis koosneb peamiselt suveräänsetest riikidest, mida mõnikord nimetatakse ka liikmesriikideks. Alates selle loomisest on Maailma Kaubandusorganisatsioonil õnnestunud reguleerida kaupade, intellektuaalomandi ja teenuste kaubandust liikmesriikide vahel. See roll on saavutatud raamistiku kaudu, mis võimaldab läbirääkimisi kaubanduslepingute ja vaidluste lahendamise üle, mille eesmärk on panna osalejad järgima Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepinguid. Maailma Kaubandusorganisatsioon koosneb 164 liikmesriigist. Tema praegune direktor on Brasiilia päritolu diplomaat Roberto Azevedo. Kuna WTO on rahvusvaheline organisatsioon, saab ta oma rahalised vahendid peamiselt kolmest allikast, st liikmesriikide osamaksetest. Organisatsioon on olnud rahvusvahelise kaubanduse edendamisel väga oluline. Hiljutiste uuringute kohaselt on WTO tõestanud äritegevust. Selle organisatsiooni puudumisel oleksid kaubandustõkked olnud oluliselt kõrged.

WTO peakorteri asukoht

Organisatsioon asutati Marrakechi lepingu alusel 1995. aastal. Selle lepingu allkirjastasid 124 liikmesriiki, kes asendasid 1948. aastal rahvusvahelise kaubanduse reguleerimiseks sõlmitud üldist kaubandustariifide kokkulepet. Maailma Kaubandusorganisatsioon on suurim tunnustatud rahvusvaheline majandusorganisatsioon kogu maailmas ja selle peakorter asub Genfis, Šveitsis. Peakorter asub selgesõnaliselt keskuses William Rappard, mis on Maailma Kaubandusorganisatsiooni kodu. Keskus William Rappardi maja ehitati Genfis, et olla rahvusvaheliste organisatsioonide maja. Alates selle loomisest on see maja teeninud mitmeid eesmärke, nagu näiteks Rahvusvahelise Tööbüroo, Hautes Études Internationalsi instituuti raamatukogu, jne. Alates selle eraldamisest Maailma Kaubandusorganisatsiooni peakorteriks 1995. aastal, sellest kodust on sellest ajast alates jäänud samaks ja see on olnud WTO peakorter. Iga päev kohtuvad diplomaatid ja Maailma Organisatsiooni Kaubandusorganisatsiooni sekretariaat kaubandusküsimuste arutamiseks ning arutavad ka erinevaid rahvusvahelist kaubandust käsitlevaid eeskirju. See peakorter on ka peamine punkt, kus diplomaadid ja sekretariaat lahendavad kaubanduslepingute seadustega seotud vaidlusi rahvusvahelises kaubandusõiguses.

WTO tähtsus

Maailma Kaubandusorganisatsioon on alates selle loomisest 1995. aastal olnud oluline osa rahvusvahelise kaubanduse reguleerimisest. See organisatsioon on suutnud kontrollida rahvusvahelist kaubandust, püüdes kõrvaldada kõik võimalikud kaubandust takistavad tõkked. Lisaks rahvusvahelise kaubanduse reguleerimisel kesksele rollile aitab Maailma Kaubandusorganisatsioon jälgida ka liikmesriikide sõlmitud lepingute haldamist, toimimist ja rakendamist. See organisatsioon on vastutav ka vaidluste ja läbirääkimiste lahendamiseks liikmesriikide vahel. Kõiki neid funktsioone on võimalik kasutada Genfi peakorteri ja eri liikmesriikides asuvate eri kontorite kaudu.