Milline riik on viimane, et liituda ÜROga?

Lõuna-Sudaani nimetatakse ametlikult Lõuna-Sudaani Vabariigiks ja asub Ida-Kesk-Aafrikas. Riik saavutas iseseisvuse 9. juulil 2011 Sudaanist ja võttis seega tiitli maailma uusima rahva ja Aafrika 54. iseseisva riigina. Riigi pealinn on Juba. Samal aastal 14. juulil sai riigist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 193. liige. Lõuna-Sudaani piirneb Sudaan, Etioopia, Keenia, Uganda, Kongo Demokraatlik Vabariik ja Kesk-Aafrika Vabariik. Riigis elab umbes 12 miljonit inimest, kes on peamiselt kristlased, ning 2012. aastal allkirjastas riik Genfi konventsiooni.

Lõuna-Sudaani sõltumatus

Lõuna-Sudaan sai sõltumatuks pärast rahvahääletust, mis toimus 2011. aastal pärast põhjalikku rahulepingut 2005. aastal pärast mitmeid aastaid kestnud kodusõda Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel. Rahvahääletus toimus 9. jaanuarist 15. jaanuarini, kus kodanikud hääletasid ülekaalukalt Sudaanist lahkumiseks. Kui tulemused avaldati 30. jaanuaril 2011, hääletasid iseseisvuse poolt umbes 98, 3% inimestest. 9. juuli 2011. aasta keskööl kuulutati Lõuna-Sudaan iseseisvaks riigiks ja seda tunnustati Lõuna-Sudaani Vabariigiks. Riik liitus ka Aafrika Liiduga 28. juulil 2011 liidu 54. liikmesriigina

ÜRO liikmeks saamine

Riik võib ühineda ja saada ÜRO liikmeks, kui ÜRO Peaassamblee tunnistab neid Julgeolekunõukogu soovitusel. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri sätestab, et iga riik võib saada liikmeks seni, kuni nad on rahu armastavad ja võivad nõustuda ÜRO põhikirjas sätestatud kohustustega. Uue rahva või valitsuse tunnustamine on teiste riikide ja valitsuste eelisõigus, mis võivad tunnustada või ära tunda tunnustamist. See tähendab, et riigid, kes tunnustavad teist riiki, on valmis algatama diplomaatilisi suhteid. Arvestades, et ÜRO ei ole valitsus ega ole riik, ei ole tal volitusi tunnustada valitsust ega riiki. Kuna Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on iseseisvate riikide organisatsioon, võib ta lubada uue riigina liituda või aktsepteerida uue valitsuse esindajate volitusi.

Liikmeks olemise jälgimise kord

Riik, kes soovib olla Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige, esitab peasekretärile taotluse ja kirjaliku teatise, milles kinnitatakse, et ta võtab taotluse vastu vastavalt ÜRO põhikirjale. ÜRO julgeolekunõukogu kaalub taotlust ja kõikidele lubatavatele soovitustele peab andma vähemalt 9 liiget 15 volikogu liikmest, kuni viis alalist volikogu liiget ei ole taotluse vastu hääletanud. Viie ÜRO vetoõigusega alalise liikme hulka kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Julgeolekunõukogu liikmed soovitavad otsustada riiki üldkogu istungile arutamiseks ja vähemalt 2/3 häälteenamust nõutakse peaassamblees, et riik oleks lubatud. Liikmelisus hakkab kehtima alates kuupäevast, mil vastuvõtmise otsus kinnitatakse.