Milline valitsus Kenyal on?

Milline valitsus Kenyal on?

Kenya Vabariik on üks Ida-Aafrika riikidest ja Ida-Aafrika Ühenduse liige. See piirneb Uganda, Tansaania, Lõuna-Sudaani, Somaalia, Etioopia ja India ookeaniga. Kenya pindala on 581 309 ruutkilomeetrit ja selle hinnanguline elanikkond on 45 miljonit erinevat etnilist päritolu ja kultuuri. Kenya saavutas oma iseseisvuse 1963. aastal Briti koloniaalreeglist ja saavutas 12. detsembril 1963. aastal sisemise enesekontrolli.

Haldusüksused

Enne uue põhiseaduse väljakuulutamist 2010. aastal jagati Kenya provintsi voliniku alluvuses kaheksasse provintsi. Maakonnad jagunesid veelgi väiksemateks haldusüksusteks piirkondades ja rajoonides, mis olid vastavalt ringkonnavolinikute ja ringkonnaametnike juhtimisel. Praeguse põhiseadusega on Kenya jagatud 47 maakonnaks, mis moodustavad esimese astme jagunemise. Maakonnad jagunevad veelgi allpiirkondadeks. Maakondi juhivad kubernerid, samas kui maakondade või koguduste eestvedajaks on Maakonna Assamblee liige. Riik on jagatud ka 290 valimisringkonnaks, kelle esindajad moodustavad rahvusassamblee.

Riiklik valitsus

Keenia toimib detsentraliseeritud valitsussüsteemi raames, millel on kaks valitsustasandit; riigi ja maakonna valitsus. Riikliku valitsuse koosseisu kuuluvad kohtud, täidesaatjad ja seadusandjad. Valitsuse täitevvõimu juhib president, kes valitakse maksimaalselt kaheks viieks aastaks. President, kes täidab täitevvõimu, on nii riigi kui ka valitsuse juht. Ta töötab kabinetis, mis koosneb asepresidendist ja 22 kabineti sekretärist, kes vastutavad erinevate ministeeriumide eest. Juhtkond vastutab poliitika kujundamise ja erinevate valitsuse projektide elluviimise eest. Seadusandlikud volitused kuuluvad senatile ja rahvusassambleele. Mõlemad majad mängivad järelevalvet ning arutavad arveid enne presidendivalimist. Seadusandlikke kogudusi juhib kahe maja esimees. Ülejäänud kahest valitsemisvabadusest sõltumatut kohtunikku juhib peakohtunik, kes on ka Riigikohtu esimees, kes vastutab põhiseaduse tõlgendamise eest ja kelle otsused on lõplikud ja mida ei saa vaidlustada.

Maavalitsus

Maavalitsus on Kenya põhiseaduse all teine ​​valitsemistasand. 47 maakonna valitsust juhivad juhatajad, kes valitakse ka maksimaalselt kaheks viieks aastaks. Nii nagu president, määravad juhatajad ka maakonna juhid, kes vastutavad erinevate maakonna portfellide eest, sealhulgas tervishoiu, infrastruktuuri, rahanduse ja teiste arengusektorite eest. Maakonna ressursside, sealhulgas tulude kogumise ja arendusprojektide järelevalve eest vastutavad juhatajad. Maakonnakoosseis, mis koosneb valitud koguduse esindajatest koos senatiga, on järelevalvet teostav ning vastutab ka maavalitsuse teostatavate projektide eelarve koostamise ja heakskiitmise eest.

Praegune valitsus

Kaks valitsemistasandit moodustatakse pärast iga üldvalimist, mis toimub iga viie aasta järel. Praegune valitsus on esimene põhiseadus, kuna vana põhiseadus nägi ette ainult ühe valitsustasandi, riigi valitsuse, mida juhtis president. Kenya valitakse 2017. aasta augustis valimisteks, kus eeldatakse kahe valitsuse uue valitsuse loomist.