Mis on Ecoforecasting?

Ökoloogiline prognoosimine on protsess, kuidas ennustada, kuidas ökoloogilised sündmused võivad mõjutada toitu, vett, keskkonda ja inimeste tervist. Ecoforecasting ühendab erinevaid uuringuid ja tähelepanekuid, et võimaldada inimestel jälgida ja pakkuda paremaid viise, kuidas võidelda ökosüsteemi mitmesuguste muutuste tagajärjel tekkivate kahjulike tagajärgedega. Mõned Ecoforecastingiga jälgitavad sündmused hõlmavad järgmist:

Reostus

Kahjulikud kemikaalid on keskkonda kahjustanud; see on sundinud inimesi kasutama saastunud alade puhastamiseks suuri ressursse, näiteks saastatud vee puhastamiseks, et see oleks ohutu kasutamiseks. Ecoforecasting püüab vältida reostust eelkõige selleks, et võimaldada ressursside suunamist teistesse algatustesse. Ökoloogiline prognoosimine vähendab ebakindlust, mis on põhjustatud lahendustest, mis näivad olevat ebaõnnestunud reostuse vähendamisel.

Äärmuslikud looduslikud sündmused

Looduslikud ohud, nagu metsatulekahjud, võivad olla väga hävitavad ja võimelised pidevalt muutma teatud asukoha ökosüsteemi. Kui Ecoforecasting on pildil, võivad inimesed siiski ette näha katastroofe, nagu üleujutused, orkaanid ja põud, samuti seda, kas need toimuvad või mitte ja protsessis nende mõju vähendatakse.

Muutused maa- ja ressursikasutuses

Maakasutuse muutmisel on alati mõju ökosüsteemile. Põllumaa muutmine metsaks võib avaldada negatiivset mõju sõltuvalt istutatud puuliigist. Mõned puud puistavad vett piirkonnast ja ei pruugi sobida. Ecoforecasting võtab arvesse kõiki niisuguste nihete võimalikke tulemusi ja aitab inimestel jõuda parimal võimalikul võimalusel ilma, et oleks vaja arvata, millised tagajärjed võivad järgneda.

Muud näited Ecoforecastingist

Võime ennustada asju, nagu hapniku kogus vees, et kindlaks teha, millist tüüpi kala taga või millist liiki väetist kasutada teatud maismaal, võttes samas arvesse seda, kuidas see võib mõjutada külgnevaid piirkondi või mis tahes veekogu, on läheduses. Ecoforecasting võtab arvesse kõiki neid stsenaariume, et koostada strateegiaid, mis toovad kasu nii põllumajandustootjale kui ka loomade elule, mis võib olla lähedal.

Ecoforecasting'i eelised

Prognoosimine parandab otsuseid ja nende otsuste tegemise protsessi eesmärgiga säilitada tootlikkust ilma ökosüsteemi kahjustamata. See vähendab kulusid ilma inimtegevuse ja äärmuslike loodusnähtuste mõju. Ecoforecasting toob kokku ka teadlased ja teised sarnaselt mõtlevad mõtlejad, et pakkuda platvormi lahenduste leidmiseks mõnedele probleemidele, mis on keskkonda mõjutanud. Sellisel viisil ajurünnak on kiireim viis pikaajaliste lahenduste leidmiseks.

Ecoforecasting'i teine ​​oluline eelis on intensiivse uurimistöö kättesaadavus ja sündmuste hoolikas jälgimine, et vähendada valmisoleku puudumisega kaasnevat ebakindlust. Võime ennustada, mis võib juhtuda, ei võimalda teadlastel pakkuda kõige sobivamaid vastumeetodeid, vaid võimaldab neil ka aega ja ruumi leida võimalusi, näiteks eelseisva katastroofi, nagu üleujutused. Üleujutusvesi võib olla väga destruktiivne, kuid samal ajal sobivate meetmetega, mida saab hiljem koristada ja hiljem hästi ära kasutada.