Mis ja millal on maailma tervisepäev?

Maailma tervisepäev on iga-aastane päev, mis on suunatud ülemaailmsele terviseohutusele. Maailma Tervisepäeva korraldajad on Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). WHO on osa ÜROst, kelle ülesandeks on jälgida inimeste tervist kogu maailmas. Esimene maailma tervisepäev toimus 1948. aastal. Alguses pidi tähistama WHO loomist. Lisaks Maailma Tervisepäevale on teised WHO poolt täheldatud tervisega seotud sündmused Maailma AIDSi päev, ülemaailmne veredoonoripäev, maailma immuniseerimispäev ja maailma hepatiidi päev. Kõik need päevad keskenduvad globaalse tervise parandamisele. Tänavune Maailma Tervisepäev tähistati 7. aprillil 2018 ja tähistati 70 aastat pärast Maailma Tervisepäeva esimest tähistamist.

Maailma tervisepäevade teemad

Paljud aastad tagasi algatas WHO iga maailma tervisepäeva teema teema määramise. Selle strateegia eesmärk oli tagada, et sündmus muutuks objektiivsemaks kui varem. Mõned Maailma Tervise Päeva teemad varasemate pidustuste jaoks hõlmavad Polio hävitamist (1995), Keskendumine vaimsele tervisele (2001), Eluviis, mille tulemuseks on pikk eluiga (2012), Toiduohutus (2015), Diabeet (2016) ja Depressioon (2017). 2018. aasta maailma tervisepäeva teema on üldine tervisekindlustus. Need Maailma Tervisepäeva teemad on võimaldanud WHO-l ühendada kogu maailm tervise probleemidega tegelemiseks.

Üldine tervisekindlustus: 2018. aasta maailma tervisepäeva teema

Maailma tervisepäeva 2018 üldise tervisekatte teema on õigeaegne. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetele vastavalt ei ole poolel maailma elanikkonnast juurdepääs olulistele tervishoiuteenustele. Lisaks peab enamik inimesi tervisearveid tasuma ootamatute haiguste tõttu ära oma säästud või müüma oma vara. Sellest tulenevalt saavad sellised kodumajapidamised vaesusse. Seega on üldise tervisekaitse toetamise idee julgustada valitsusi tegema kvaliteetset tervishoidu taskukohaseks ja kõigile inimestele kättesaadavaks. Nad saavad seda teha tänapäevaste haiglate ehitamise ja varustamise hõlbustamisega. Samuti saavad nad tervishoiuasutustes töötamiseks kasutada piisavaid tervishoiutöötajaid.

Valitsused, valitsusvälised organisatsioonid ja soovivad isikud saavad meeskonda teha, et muuta WHO nägemus reaalsuseks. See võimaldab riikidel üle maailma anda 2023. aastaks rohkem kui miljardile inimesele juurdepääsu nõuetekohasele tervishoiule. Oma Twitteri lehel on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) arutelud Maailma Tervisepäeva kohta #HealthForAll. Ülemaailmse tervisekindlustuse üleskutse on kõigi inimeste jaoks oluline kogu maailmas.

Maailma tervisepäeva tähtsus

Maailma tervisepäeva esimene eelis on see, et see annab maailmale võimaluse mõelda ja tõsta teadlikkust ühe konkreetse terviseprobleemi kohta. Teiseks on see suurepärane võimalus otsida kõikide rahvaste toetust ülemaailmsete terviseprobleemide lahendamiseks. Kolmandaks annab Maailma Tervisepäev WHO-le võimaluse jälgida aastate jooksul tehtud edusamme terviseküsimustes. Seega on aeg tähistada saavutusi ja jätkata tööd lahendamata küsimustega.