Mis ja millal rahvusvaheline solidaarsuspäev on?

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2030. aasta tegevuskava säästva arengu eesmärgid, mis on kooskõlas inimese rahvusvahelise solidaarsusega, on sotsiaalne kaasatus, ebavõrdsuse vähenemine, jätkusuutlikkus ja vaesus ning näljahaldus. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee tuvastas solidaarsuse suhete võtmeks paljudel tasanditel, sealhulgas 21. sajandi rahvusvahelisel areenil. Pärast seda kuulutas ÜRO Peaassamblee 2005. aasta resolutsiooniga 60/209 välja 20. detsembril Rahvusvahelise Inimese Solidaarsuse Päeva. Enne seda oli olemas solidaarsusfond, mis loodi 2003. aastal ÜRO resolutsiooniga 57/265, mille eesmärk oli maailma arengumaade ülalpidamine ja areng vaesuse leevendamise teel, eriti kõige vaesemates riikides. 20. detsembril täheldatakse seda päeva kogu maailmas.

Rahvusvahelise solidaarsuse päeva kohta

Selle päeva jälgimine tähistab inimeste mitmekesisust maa peal, mis ulatub kultuurilisest ja sotsiaalsest aspektist. Selle pidu ajal ja selle ajal luuakse teadlikkus kooseksisteerimise ja sotsiaalse kaasatuse tähtsusest vaatamata mitmekesisusele. Vajadus rahu ja ühtsuse järele on levinud sõnumite kaudu, mis räägivad solidaarsuse positiivsusest. Just sel päeval jagatakse meeldetuletusi valitsuste võetud kohustuste kohta, mis on sõlmitud rahvusvahelisel tasandil. Need meeldetuletused tekitavad arutelusid solidaarsuse, vaesuse vähendamise ja rahvaste jätkusuutlikkuse üle. Aasta jooksul on oodata, et valitsustel on algatused, mis on kavandatud inimeste solidaarsuse edendamiseks. Just sellel päeval rõhutatakse, kui oluline on võtta meetmeid juba loodud algatuste suhtes.

Tähtsus

Inimeste solidaarsuse rahvusvahelisel päeval on kaasatud kaasatus, kooseksisteerimine ja mitmekesisuse tähistamine, mis kõik on suured tegurid rahu taastamiseks maailmas. Rahu rahvaste, mandrite, linnade ja üksikisikute vahel edendab ühtsuse tsüklit paljudel suhtlemistasanditel, mis on inimrassis väga olulised. Rahumeelse suhtlemisega kaasneb turvatunne. Suhteliselt vähesed on üksteisega sõdivate rahvaste ja üksteisega halvasti kohtlevad isikud. Inimese solidaarsus annab ühtsuse, mis omakorda mängib otsustavat rolli meetmete algatamisel rahvusvahelist ja kohalikku arengut edendavate algatuste puhul. See on muutnud rahvusvahelise probleemide lahendamise väga juhitavaks, kuna erinevad osapooled saavad rahumeelselt eksisteerida.

Järeldus

Rahvusvahelisel, piirkondlikul, riiklikul ja kogukondlikul tasandil ei muutu kõik rollid, mida inimese solidaarsus mängib, nagu rahu edendamine, mitmekesisuse edendamine, vaesuse leevendamine ja kogukonna areng. Millised muutused on skaala, milles rollid mängitakse. Sellegipoolest on inimese solidaarsuse tähtsus arengu seisukohast otsustava tähtsusega, sõltumata muutuse tasemest.