Mis on lipulaev?

Mis on lipulaev?

Praegu elab planeedil arvukalt liikide sorte, keda ähvardab väljasuremine või mis on juba täielikult välja surnud. Need liigid moodustavad bioloogilise mitmekesisuse süsteemi, kus erinevad mikroorganismid, taimed ja loomad eksisteerivad koos oma eri ökosüsteemides maapealse, magevee või merekeskkonnana. Kliimamuutused, elupaikade seisundi halvenemine ja jätkusuutlike ressursside puudumine on toonud kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vajaduse lipulaevade abil. Põhiliigid on ohustatud liigid, mis ulatuvad taimedest, selgroogsetest kuni selgrootuteni, mida kaitseorganisatsioonid või -projektid kasutavad oma suursaadikutena, et juhtida tähelepanu nende olukorrale ja aidata kaitsta kaitsealaseid jõupingutusi toetuse saamiseks ja nende seisundi parandamiseks. Teatud tasemel kujutavad need ohustatud liigid endast teisi ökosüsteemis esinevaid ohustatud liike. Mõnede lipulaevade näideteks on Bengali tiiger (Panthera tigris), Aasia elevant (Elephas maximus), Aafrika elevant (Loxodonta sp) ja Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca), mida kasutab Maailma Looduse Fond (WWF).

Lipulaevliikide kategooriad

Lipulaevaliigid võiksid kuuluda mis tahes kolmesse kategooriasse, kaasa arvatud rahvusvahelised, kultuurilised või ökoloogilised lipulaevad. Rahvusvaheline lipulaev esineb siis, kui liigi tunnustatakse kogu maailmas, näiteks hiiglaslik panda. Kultuurilised lipulaevad esindavad sellist kultuuri nagu Bornean Ironwood (Eusideroxylon zwageri), mis on eriti seotud Dayaki hõimuga ja mida kasutatakse öiste rituaalide ja meditsiinilistel eesmärkidel. Ökoloogiline lipulaev esindab Madagaskaril leitud Madagaskari baobabi, mis esindab selle ainulaadset mitmekesisust.

Lipulaevliikide eelised

Lipulaevad liigid, nagu elevandid ja pandad, aitavad tulu teenida kohalviibimise ja külastuste kaudu institutsioonidesse, kus neid hoitakse. See lisandunud tulu võimaldab sobivate mehhanismide loomist liikide kaitseks ja säästvuseks, mis omakorda on ette nähtud selleks, et soodustada teiste nendega koos eksisteerivate liikide parandamist. Arvatakse, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on saavutatav ohustatud liikide kaitsmise masside harimise kaudu, kuna neid teadmisi saab edasi anda põlvkondadele, mis tagavad bioloogilise mitmekesisuse säilimise. Peamised liigid kipuvad üldjuhul olema esteetiliselt atraktiivsed. Liikide kaitse abil saavad projektid keskenduda nendele liikidele avaldatava olukorra tõstmisele avalikkusele ning pakkuda välja strateegiaid, mida nad saaksid rakendada oma seisundi parandamiseks ja lõpuks üldsuse suhtumise parandamiseks bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse.

Lipulaevade tähtsus

Lipulaevaliigid on võimaldanud looduskaitsel liikuda avalikkuse tähelepanu ja tõsta teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vajadusest ning tagada terve ja tasakaalustatud ökosüsteem põlvkondade jaoks, olles kultuuri-, meelelahutus- ja vaimse perspektiivi arendamisel ja säilitamisel edukas.