Mis mandril on Portugal?

Portugal asub mandri-Euroopa lääneosas, Pürenee poolsaarel. Rahvust nimetatakse ametlikult Portugali Vabariigiks. Riik piirneb läände ja lõuna poole Atlandi ookeani ja Hispaania põhja ja ida poole. Lissabon on Portugali kõige olulisem linn ja pealinn. 2016. aasta hinnangul oli Portugali elanikkond üle 10, 3 miljoni inimese, kogupindalaga 35 603 ruut miili. Portugalil on üks parimaid teedevõrke maailmas ja seda peetakse arenenud riigiks, kus elatustaseme tase on kõrge. Riik on ÜRO, NATO, OECD ja Euroopa Liidu osa.

Lõuna-Euroopa

Euroopa mandri lõunapoolset osa tuntakse ka kui Vahemere Euroopat. Piirkonda kuuluvad Lõuna-Prantsusmaa, osa Hispaaniast, Itaaliast ja Kreekast. Vaatamata sellele, et Vahemerel ei ole rannikut, hõlmab see piirkond ka Serbiat ja Portugali. Portugal asub enamik Iberia poolsaare lääneosast, mis asub Euroopa edelaosas. Portugal ja Hispaania Kuningriik hõivavad enamikku poolsaarest. Ibeeria poolsaarel on ligikaudu 225 000 ruut miili, mis on Skandinaavia poolsaare järel suuruselt teine ​​Euroopas.

Portugalis ELis

Portugal ühines Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1986, kui seda nimetati Euroopa Majandusühenduseks. ELi struktuurifondid ja ühtekuuluvusfondid suurendasid Portugali majandust märkimisväärselt. Portugalis on 21 Euroopa Parlamendi liiget ja riik on 2007. aasta detsembris. Portugali valitsus saadab esindajad korrapärastesse nõukogu istungitesse, kus peetakse kinni ELi õigusaktidest ja lepitakse kokku poliitikas. Portugal nimetas Carlos Moedase Euroopa Komisjoni, kus ta vastutab teadusuuringute, teaduse ja innovatsiooni eest. Portugali Vabariigis on Euroopa Regioonide Komitees 11 esindajat ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat.

Suhted teiste Euroopa riikidega

Portugal asutas 1386. aastal Inglismaa-Inglismaa-Portugali liidu, mis aitas kaasa kahe riigi edusammudele. Ühendkuningriik täidab siiani kokkulepet. Portugal alustas Schengeni ala eeskirjade rakendamist, mis kõrvaldasid piirikontrolli teiste Schengeni liikmetega 26. märtsil 1995. Umbes 78% Portugali impordist pärinevad teistest ELi liikmesriikidest, kusjuures Hispaania on kõige olulisem eksportija riiki 33%. ELi liikmesriigid võtavad 75% Portugali ekspordist, kusjuures Hispaania on kõige olulisem importija 26%. Portugali olulisemad majandussektorid olid alates 2016. aastast hulgi- ja jaekaubandus koos transpordi ja avaliku haldusega.

ELi eelarve ja Portugal

Euroopa Liidu eelarve keskendub kõigi Euroopa riikide vajadustele. 2016. aastal andis Portugal ELi eelarvesse 1, 598 miljardit eurot, mis moodustas 0, 88% riigi kogurahvatulust. EL kulutas Portugalis 3 384 miljardit eurot, mis moodustas 1, 87% rahvamajanduse kogutulust. Portugal kasutab Euroopa Liidu vahendeid sellistes programmides ja projektides nagu teede ehitamine, keskkonnakaitse ja teadusuuringute toetamine.