Mis on põllumajanduse keskkonnamõju?

Põllumajandus viitab koduloomade ja põllukultuuride kasvatamise tavale toidu tootmise eesmärgil. Ehkki põllumajandus on inimelu säilitamisel hädavajalik, on sellega seotud tavadest teadaolevalt teatav mõju keskkonnale. Kõige olulisem neist on kliimamuutus, raadamine, reostus ja üldine keskkonna halvenemine.

Põllumajanduse keskkonnamõjud

Kliimamuutus

Põllumajandusel ja kliimamuutusel on vastastikused suhted. Kliimamuutus mõjutab põllumajandustootmist sademete ja temperatuuri muutuste kaudu. Vastutasuks suurendavad halvad põllumajandustavad kliimamuutusi. Kõige olulisem põllumajandusega seotud kliimamuutus on tingitud metaanist, lämmastikoksiidist ja süsinikdioksiidist, mis kõik on kasvuhoonegaasid, mis ilmnevad Maa atmosfääri põllumajandusest. Pestitsiidid ja väetised mõjutavad õhu kvaliteeti selliste ühendite nagu fosfor, nitraat ja ammoniaak tootmisel.

Reostus

Põllumajandustootmise kvantiteedi ja kvaliteedi parandamiseks kasutatakse põllumajanduses mitmeid lisandeid. Laialt levinud on pestitsiidid ja väetised, mis satuvad pinnase saastunud vee saasteainetena. See äravool võib kahjustada rohkem inimesi ja loomade elusloodust.

Mulla degradeerumine

Kõigis ökosüsteemides on mullas peetav bioloogiline mitmekesisus tohutu. Terved mullad on olulise tähtsusega, et luua piisavalt toitu. Kuigi põllumajandus ei ole ainus mulla degradeerumise põhjus, on halbade põllumajandustavade tõttu teadaolevalt mulla kvaliteet oluliselt vähenenud. See tuleneb peamiselt pestitsiidide saastumisest, veevoolust ja soolamisest. Mulla erosioon toob kaasa pinnase viljakuse ja struktuuri kadumise.

Metsade hävitamine

Kogu maailmas on kasvanud põllumajanduslikud põhjused, kui inimesed püüavad suurendada oma põllumajandustootmise taset. Metsade hävitamine annab rohkem põllukultuure ja karjamaid. Metsade hävitamine suurendab kliimamuutuste mõju. Elupaikade hävitamine liikide hulgas põhjustab ka killustumist ja ammendumist. Ulatuslik metsade hävitamine mõjutab veetsüklit, mis põhjustab sademete häirimist.

Kuidas saab põllumajanduse keskkonnamõjusid jäljendada?

Keskkonna kaitsmine ulatuslike ja ohtlike põllumajandustavade kahjuliku mõju eest on jätkusuutlike tavade kaudu. Säästev põllumajandus hõlmab nii olemasolevate ressursside säilitamist kui ka keskkonnakaitsele suunatud põllumajandustavade kasutamist.