Mis on regionaalsus?

Mis on regionaalsus?

Regionaalsus on määratletud kui poliitiline ideoloogia, mis soosib konkreetset piirkonda suuremal alal. Tavaliselt on see tingitud poliitilisest eraldatusest, usulisest geograafiast, kultuuripiiridest, keelepiirkondadest ja juhtimisest. Regionalism rõhutab haldusvõime arendamist ja piirkonna olemasolevate või mõnede elanike vajumist. Regionalismi aktivistid väidavad, et juhtimisorganite ja tsiviilasutuste loomine ühe piirkonna piires suurendab oluliselt kohalikku elanikkonda, parandades kohalikku majandust ressursside jaotamise ja kohaliku poliitika ja strateegiate rakendamise kaudu.

Mis vahe on regionaalsuse, autonomismi ja natsionalismi vahel?

Need kolm mõistet on tavaliselt omavahel seotud mõisted, kuid need erinevad oma tähenduses ja mõnel juhul on need üksteisele antonüümid. Näiteks väidetakse, et Hispaanias on regionaalsus tugevalt seotud natsionalismiga. Teisest küljest tähendab Itaalias regionalism föderalismi, kuid see on natsionalismi antonüüm. Föderalism on hästi määratletud kui võimu jaotus keskvalitsuse ja komponendiüksuste vahel; see on kuritegelik käitumine ja on seega natsionalismi täielik vastand. Liikumised või parteid, kes võitlevad vabanemise eest, nõuavad korduvalt autonoomiat. Seetõttu võib autonomismi defineerida kui liikumist või veendumust omavalitsuse suunas. Kogu maailmas on mitmeid piirkondlikke parteisid, kuid kõige tuntumad on koalitsioon Avenir Quebec ja Parti Québécois, mis asuvad Kanadas Quebecis ja Angola riiklikus vabastusliidus.

See ei ole tingimata see, et piirkondlikud poliitilised erakonnad võitlevad alati suurema autonoomia või föderalismi eest. Enamik neist parteidest ei saa enam piisavalt hääli valitsuse moodustamiseks või poliitiliselt mõjukaks. Seetõttu loovad nad koalitsioonid või püüavad olla valitsuse osa. Enamikus riikides võib regionaalsete õigusaktide edasiarendamine olla eeltingimuseks suurematele iseseisvusele ja isegi täielikule jagunemisele, eriti tribalide, traditsiooniliste ja rahaliste erinevuste esinemisel.

Millised on regionaalsuse eelised?

Kuna regionalism on poliitiline ideoloogia, mis soosib ainult kindlat piirkonda, võib selle mõju mõjutada kogu ühiskonda või lihtsalt kogukonna segmenti. Regionalism võib mõjutada piirkonna majandust mitmel viisil. Hästi formuleeritud kaubandusblokk võib suurendada tootlikkuse ja majandusliku heaolu oma assotsieerunud riikides, suurendades tarbijate valikuvõimalusi ja kasvades konkurentsi, mida tootjad kokku puutuvad. Tollitõkete tõkestamine laiendab turge ja annab tõhusamatele tootjatele juurdepääsu riikidele, kus nende hinnad olid ülesannete ja muude kaubandustõkete tõttu liialdatud.

Regionalismi puhul on oluline märkida, et majanduslik kasum ei tulene mitte ainult kaubandusest, sest mõningad eelised võivad tuleneda ka investeerimis- ja finantstegevuse koostööst. Regionalismi majanduslikke mõjusid võib liigitada erinevatesse klassidesse, kaubandusest tulenevatest mõjudest, investeeringutest tulenevatest mõjudest ja rahanduskoostööst. Kaubandusega seotud tagajärgedel on positiivne mõju, kuna piirkondlik integratsioon hõlmab vaba kaubanduse edendamist kohaliku organisatsiooni assotsieerunud riikide vahel. Kaubandusest saadava kasu peamine põhjus on see, et universaalne, piiramatu kaubandus lubab ostjatel ja organisatsioonidel osta odavaimast tarneallikast; see tagab, et tootmine asub suhtelise eelise kohaselt.