Mis on Riparian Zone?

Kaldaäärse piirkonna määratlus

Sõna riparian pärineb ladina keele sõnast ripa, mis tähendab jõekalda. Kaldaäärset tsooni tuntakse ka kalda puhvervööndina, kaldaäärsetel metsadel, kaldaäärsetel ribadel või rannikualadel. Kaldaäärne piirkond on maa ja jõe või oja vaheline üleminekuala. Tsoonid on olulised ökoloogias, keskkonnajuhtimises ja tsiviilehituses, kuna neil on muu hulgas oluline roll taimede bioloogilises mitmekesisuses ja mulla majandamises. Need on looduslikud biofiltrid ja kaitsevad veeökosüsteemi ülemäärase settimise, saastunud äravoolu ja erosiooni eest. Piirkonnad mängivad kriitilist rolli toidu ja varjupaiga pakkumises mõnedes veesüsteemi organismides. Pealegi on need varjuallikad, mis takistavad veekogude ülekuumenemist. Nende tähtsuse tõttu on oluline need taastada, kui need on hävitanud vastutustundetu inimtegevuse kaudu, nagu põllumajandus, ehitus ja muud inimtegevused. Säilitamist on võimalik teostada mullaerosiooni ja mõnel juhul ka taimestiku kontrolli all. Märgalad on veekogudega külgnevad alad, mis võivad jääda terve hooaega märgaks. Arvestades nende tähtsust, on nad sageli valitsuse kaitse all selliste programmide kaudu nagu riiklik bioloogilise mitmekesisuse kava.

Millised on Riparian Zone rollid ja funktsioonid?

Jõe taimestik ja juurestik aitavad vähendada jõevoolu kiirust ja piiravad seega pinnase erosiooni ulatust. Sete on lõksus ja suspendeeritud osakesed vees vähenevad, mille tulemuseks on vähem hägune vesi. Mullad täiendatakse ja ka pankade arenevad. Rannikuvöönd aitab samuti filtreerida välja saasteained, mis võivad olla pinnase äravoolul, parandades seega vee kvaliteeti. Rannikualad on ka eluslooduse elutähtis elupaik, tagades seeläbi vee ja rannikuorganismi vahelise koostoime. Protsessis suureneb bioloogiline mitmekesisus.

Tsoonid pakuvad ka sööta metsloomadele ja kariloomadele. Maismaa taimestiku toitained kantakse üle ka veekeskkonnale, mis on elusvee säilitamiseks hädavajalik. Piirkonna geomorfoloogiat säilitatakse vooludesse sattunud puidujäätmete kaudu. Arvestades kaldavööndite väärtust sotsiaalse ja investeerimisvaatluse seisukohast, aitavad nad suurendada ümbritsevate piirkondade omaduste väärtust. Nad pakuvad suurepäraseid vaateid füüsilisele maastikule ning pakuvad jalgrattad ja matkarajad. Nad pakuvad ruumi ka rannalähedasele spordile, näiteks kalastamisele ja ujumisele. Kaldavööndite säilitamine on kliimamuutuse nähtuse kontrollimiseks hädavajalik.

Taimestik ja loomastik kaldaäärses tsoonis

Piirkonnas leiduvad taimed võivad tekkida veekeskkonnast, taimestikust, puudest või põõsastest, mis jõuavad vee lähedal asuvatesse piirkondadesse. Mõnede taimede hulka kuuluvad Arrow Arum, arrowhead, tussock sedge, grand fir, spike rush, punane lepp, snowberry mitme muu hulgas. Rannikuvööndis võib tuhandeid putukaliike kuuluda liblikad, caddis-kärbsed ja vee-mardikad ning paljud teised. Teised on koorikloomad, kahepaiksed, hiired, oravad ja karud ja palju muud.

Mõned näited kaldaäärsetest tsoonidest

Maailmas leidub erinevaid Ripariumi tsoone, näiteks oli Cotton Wood Creeki rannik üks taastusprojekte, mis taastasid umbes 2, 4 aakri kalda elupaika San Diego maakonnas hinnaga 272, 500 dollarit ja valmis 2005. aastal. tsoonideks on Chalakudy jõe kaldal asuv maa, Ülem-Lõuna-Walesi Ülem-Hunteri org ja teised on mõned tsoonid.