Mis vahe on saatkonna ja konsulaadi vahel?

Saatkonnad ja konsulaadid täidavad samasugust eesmärki, kuid nende võimsus on veidi erinev. Saatkonda võib määratleda kui välisriigis asuvat diplomaatilist esindust, mille ainus eesmärk on tegutseda koduriigi esindajana. Konsulaat seevastu on väiksem diplomaatiline esindus, mis asub tavaliselt väljaspool vastuvõtva riigi pealinnasid.

Mis on saatkond?

Saatkond asub otse vastuvõtva riigi pealinna südames ja seda juhib suursaadik ning seal asuvad esindused, kus esindajad töötavad. Põhjus, miks saatkonnad asuvad pealinnas, on muuta need kodanikele hädaolukorras, näiteks sõja ajal, kergesti ligipääsetavaks. Kõik peamised diplomaatilised läbirääkimised kahe riigi vahel toimuvad saatkondades, eriti kui arutelud hõlmavad tundlikke küsimusi nagu sõjad ja kaubandus. Suursaadik mängib selles kõiges olulist rolli, kuna ta on välisriigi pressiesindaja. Nende töö on kaitsta oma maa huve vastuvõtvas riigis ning tegutseda vahendajatena läbirääkimiste ajal. Nad annavad oma presidendile otse kodus aru.

Mis on konsulaat?

Saatkonnaga võrreldes on konsulaat suuruse ja vastutuse osas palju väiksem. Kui vastuvõtval maal on juba saatkond, asuvad konsulaadid tavaliselt pealinnast eemal asuvates teistes linnades. Konsulaati juhib konsula, kelle ülesanne on abistada oma kodanikke vastuvõtvas riigis. Suurim erinevus suursaadiku ja konsuli vahel on see, et suursaadik esindab presidente, mis tähendab, et vastuvõtjariigil on ainult üks suursaadik ja üks saatkond. Konsulaadil on aga ülesandeks konkreetsed rollid, mis viitavad sellele, et ühes riigis võib olla rohkem kui üks konsulaat, millest igaühel on üksteisest sõltumatu roll.

Saatkonna roll

Saatkond tegeleb otse presidendi kontoriga kodumaal ja nende ülesannete hulka kuulub sõnumite edastamine kahe riigi vahel. Ta teavitab oma valitsust olulistest poliitilistest, majanduslikest ja sotsiaalsetest otsustest, mida nad tunnevad, et mõjutavad kahe riigi suhteid positiivselt või negatiivselt. Ta jälgib rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamist ja korraldab riigivisiite. Saatkond edendab ka oma kodumaa kultuuri festivalide ja messide korraldamise kaudu. Saatkond jälgib ka vajaduse korral päritoluriigi ja vastuvõtva riigi vahelist sõjalist partnerlust.

Konsulaadi roll

Konsulaadi suurim roll on selle riigi kodanikel, kes elavad vastuvõtvas riigis. Nad aitavad uuendada ja passe ja muid ametlikke dokumente, mida nende kodanikud vajavad. Nad teatavad sünnist, abielust, surmast, lapsendamisest, lahutustest ja muudest oma kodanike olulistest isiklikest sündmustest kodus. Nad teavitavad oma kodanikke ohutusest vastuvõtva riigi eelseisva konflikti korral ning korraldavad neile abi hädaolukordades ja hädaolukordades. Välismaalase vahistamise korral sekkub konsulaadi poole, pakkudes neile advokaati ja tagades, et nad saavad vaba ja õiglase kohtumõistmise vastavalt asukohariigi seadustele.