Mitu riiki tunnevad ÜRO?

ÜRO (ÜRO)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on rahvusvaheline organ, mis on asutatud 24. oktoobril 1945, et koondada liikmesriike ühiste probleemide lahendamiseks, eriti rahu ja julgeoleku säilitamiseks. Pärast Teist maailmasõda loodud ÜRO asendas Rahvaste Liidu ja selle eesmärk oli vältida tulevasi rahvusvahelisi konflikte. Teised ÜRO hartas kodifitseeritud funktsioonid on kaitsta inimõigusi, pakkuda humanitaarabi, kaitsta rahvusvahelist õigust ja edendada jätkusuutlikku keskkonda. Pärast Lõuna-Sudaani viimast riiki lubamist 2011. aastal on ÜROs kokku 193 tunnustatud liikmesriiki. Lisaks peetakse Püha Tooli ja Palestiina vaatlejariikideks. ÜRO peakorter asub New Yorgis Manhattanis, millel on täiendavad kontorid Genfis, Nairobis ja Viinis.

Liikmelisuse eeskirjad

ÜRO põhikirjas tuuakse välja, et iga rahu armastav riik on vastuvõtuks kõlblik, niikaua kui selline riik aktsepteerib hartas sisalduvaid kehtivaid kohustusi ja on organisatsiooni hinnangul valmis neid kohustusi täitma. Sellise riigi lubamine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis sõltub Peaassamblee otsusest julgeolekuassamblee soovituste kaudu.

Kaasamise kriteeriumid

Selleks, et riik saaks rahvusvahelise õiguse isikuna ÜRO liikmeks, peaks riigil olema alaline elanikkond, määratletud territoorium, valitsus ja tal peaks olema võimalus suhelda teiste riikidega. Tulevane riik ei tohi olla saadud jõu kaudu.

Teine kriteerium on riikluse teooria, mis määratleb riigi rahvusvahelise õiguse isikuna, kui teised riigid tunnustavad oma suveräänsust. Deklaratiivse riikluse teooria kohaselt ei ole see kriteerium asjakohane. Siiski on erinev arvamus selle kohta, kas riik vastab esimesele arvamusele või mitte, vastasel juhul oleks ÜRO-l praegu 196 liiget. Üksikud üksused, mis vastavad deklaratiivsele riikluse teooriale, kuid ei saavuta tunnustust liikmesriigina, on Mägi-Karabahh ja Transnistria. Kuigi mõlemad riigid vastavad deklaratiivsele riikluse kriteeriumi kriteeriumile, tunnustavad neid vaid ÜRO mitteliikmesriigid, mis diskvalifitseerivad need ÜRO liikmeks. Teine riik, kellel ei ole tunnustust ÜRO liikmesriigina, on Somaalimaa. Vaatamata deklaratiivse riikluse teooria rahuldamisele ei ole Somaalandil tunnustust ühestki teisest riigist.

ÜRO on tunnustatud oma humanitaar- ja rahuvalveprojektide eest. Näiteks on organisatsioon saanud Nobeli rahupreemia ja kaks peasekretäri on sama auhinna saanud. Teised ÜRO hinnangud on siiski segased. Mõned kriitikud väidavad, et ÜRO on ebaoluline, samas kui teised süüdistavad korruptsiooni ja eelarvamuste korraldamist. Sellegipoolest on ÜRO olnud liikmesriikidele väga tähtis.