Parim ekspordi- ja sissetulek välisvõla suhetesse riikide lõikes

Lühiajaline välisvõlg parima ekspordi ja sissetulekuga näitab riigi võimet oma väliskohustusi probleemideta tagasi maksta. Lihtsamalt öeldes täidab kaubanduse ülejäägi ja kõrge esmase sissetulekuga riik oma väliskohustusi raskusteta. Sellised soodsad suhted mõjutavad ka majanduse praegust sotsiaalmajanduslikku dünaamikat ja kaubandusturu tingimusi.

Sotsiaalmajanduslik dünaamika on riigi edusammudest sõltuv edusamm. Samuti määravad ühiskondlikud protsessid riigi majandust. Kaubandusturu tingimused on olemasolev käive ja varasemad turuväärtusi mõjutavad varasemad tulud. Lühidalt öeldes on riigi võime oma välisvõlga tagasi maksta soodsalt, kui sellel on kaubandusbilansi ülejääk ja suur esmane tulu.

Alžeeria

Alžeeria on kõige parem ekspordi ja sissetulekuga riikide nimekiri välisvõla suhe, mis on 2, 2% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle gaasi- ja naftaekspordi tulu moodustab 2012. aastal umbes 97% ekspordist. Kaubanduse ülejääk ja suured välisvaluutareservid on suurendanud selle majandust. Reformid võimaldaksid ka oma majanduse ümberkujundamist, samal ajal kui noorte töökohtade loomine ergutab selle majandust.

Hiina

Hiina on oma välisvõlgnevuse ekspordi ja sissetulekuga teisel kohal 3, 1% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Aasia suurim majandus juba mõnda aega mõjutab jätkuvalt Aasia turge ja on tänaseks maailma suurim eksportiv majandus. Selle sissetulek inimese kohta jääb siiski allapoole maailma standardeid.

Nigeeria

Nigeeria on kolmandal kohal välisvõlgnevuse ekspordi ja tuluga, mis on 7, 5% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle nafta ja maagaasi eksport moodustab umbes 91% koguekspordist ja vastutab selle kiire majanduskasvu eest. 2014. aasta ekspordiarvud olid 97, 9 miljardit USA dollarit. Muu peamine eksport, mis aitab kaasa selle kasvule, on toorained, mineraalid, vask ja alumiinium.

Tai

Tai on neljandal kohal, kusjuures välisvõla suhe ekspordiga ja sissetulekuga on 9, 6% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle kõrgeim eksport on sõidukid, meditsiinilised, tehnilised seadmed ja masinad. Ülejäänu moodustavad suures osas mootorid, pumbad, plastid, elektroonikaseadmed, kalliskivid, väärismetallid, mündid, liha- ja mereannivalmistised, teravili, õli ja kummi.

Mauritius

Mauritius on viiendik, kusjuures välisvõla suhe on eksport ja sissetulek 11, 7% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle peamine eksport on suhkur, tekstiil ja rõivad. Muu ekspordi hulka kuuluvad lõikelilled, melass, kala ja ringhäälinguseadmed. Suhkruroo moodustab 25% oma ekspordituludest. Selle 2014. aasta hinnanguline eksport oli 3, 155 miljardit USA dollarit.

Saalomoni Saared

Saalomoni Saared on ekspordi ja sissetulekute kuuendal kohal oma välisvõla suhe 13, 8% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle peamine eksport on puit, kopra, tuunikala, kakao ja palmiõli, mis moodustasid 2014. aastal umbes 646 miljonit USA dollarit. Selle hinnanguline eksport 2010. aastal oli 216, 5 miljonit USA dollarit. Põllumajandus moodustas 37, 7% SKPst.

Bulgaaria

Bulgaaria on seitsmendal kohal, mille ekspordi ja tulu suhe välisvõla suhe on 15, 2% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle 2015. aasta hinnanguline eksport oli 24, 33 miljardit USA dollarit. Selle peamised eksporditootjad on rafineeritud õli, vask, kemikaalid, nisu ja tööstuskaubad, näiteks rõivad ja jalatsid. Selle majandus kasvas 2016. aastal umbes 3%.

Kasahstan

Kasahstan on ekspordi ja sissetuleku kaheksas parim välissuhete suhe 15, 4% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle 2015. aasta hinnanguline eksport oli 45, 37 miljardit USA dollarit. Selle peamine eksport on naftatooted, metallid, kemikaalid, masinad, vill, teravili, liha ja kivisüsi. Naftatooted hõlmavad toornafta, rafineeritud õli ja gaasi. See on ka Kesk-Aasia suurim majandus.

Aserbaidžaan

Aserbaidžaan on välis- võla suhtarvu poolest üheksa ja 16, 2% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise tuluga. Selle 2015. aasta hinnanguline eksport oli 16, 38 miljardit USA dollarit. Selle peamine eksport on gaas, nafta, masinad, toit ja puuvill. Nüüd on sellel naftapõhine majandus, mis on muutunud varem põllumajanduslikust majandusest. Selle peamised ekspordipartnerid on Euroopa Liidus, eriti Ühendkuningriigis.

Maldiivid

Maldiivid on ekspordi ja sissetulekute kümnendal kohal oma välisvõla suhe, mis on 19, 0% lühiajalise välisvõlaga võrreldes sellise kasumiga. Selle hinnanguline 2015. aasta eksport ulatus 21, 20 miljoni dollarini. Selle peamine eksport on kala, mootorid ja vanametallid. Kalaeksport moodustab umbes 40% koguekspordist. Kala ekspordiks on kuivatatud kala, kalakonservid, külmutatud kala ja värske kala.

Riigid, kus on parimad ekspordi- ja sissetulekud välisvõlaga

KohtRiikLühiajalised välisvõlad, mis on seotud ekspordi ja esmaste tuludega
1Alžeeria2, 2%
2Hiina3, 1%
3Nigeeria7, 5%
4Tai9, 6%
5Mauritius11, 7%
6Saalomoni Saared13, 8%
7Bulgaaria15, 2%
8Kasahstan15, 4%
9Aserbaidžaan16, 2%
10Maldiivid19, 0%