Millised riigid piirnevad Türgiga?

Türgi maismaapiir on 1632 miili pikkune. Türgi jagab oma maismaapiiri kaheksa riigiga: Iraak, Bulgaaria, Gruusia, Iraak, Kreeka, Armeenia, Aserbaidžaan ja Süüria. Türgi-Süüria piir on pikim, ulatudes kokku 511 miili, samas kui Türgi-Aserbaidžaani piir on lühim, 6 miili pikkune. Riigi piir rajati pärast Ottomani impeeriumi kokkuvarisemist pärast esimest maailmasõda, mille tulemusel loodi ka mõned Türgi piirnevad riigid.

Kreeka

Kreeka piiril asub Türgi lääneosa. Euroopa riik jagab Türgiga 128 miili piiri. Türgi-Kreeka piir oli kehtestatud Lausanne'i lepinguga. 1923. aastal allkirjastatud leping tuli Türgi iseseisvussõja taustal ning selle eesmärk oli leida konfliktile diplomaatiline lahendus. Kõnealune piirkond oli Traakia, kus kreeka keelt kõnelevad inimesed asusid koos oma Türgi kolleegidega. Selle rakendamisel nägi Lausanne'i leping, et kreeka keelt kõnelevad traklased paigutati Kreekasse, samas kui türgi keelt kõnelevad traaklased viidi Türgisse.

Bulgaaria

Ka Türgi läänepoolseima piirkonnaga piirnevaks piirkonnaks on Bulgaaria, mis on 149-miilise piiriga Türgiga. Türgi piir Bulgaariaga loodi ka pärast Lausanne'i lepingu allkirjastamist 1923. aastal.

Gruusia, Aserbaidžaan ja Armeenia

Varem osa Nõukogude Liidust laienes kolme riigi ja Türgi vahelisel piiril 311 miili, mis oli piiriks Moskva lepingu osana. Kuid Transkaukasia vabariikide rajamine 1921. aasta Karssi lepingu kaudu nägi ette uute piiride piiritlemist. Praegu jagab Gruusia 157 miili piiri Türgiga, samas kui Armeenia-Türgi piir on 167 miili pikkune. Aserbaidžaanil on lühim piir kõigist Türgi naaberriikidest, mille pikkus on 6 miili.

Süüria

Süüria piirib Türgit riigi kaguosas, kus mõlemad riigid jagavad 511 miili pikkust piiri, mis on kõige pikem Türgi naaberriikidest. Süüria ei ole siiski kunagi piiri vastu võtnud, tundes Lausanne'i lepinguga lühidalt muutunud. Süüria ja Türgi vaheline vaidlusala on Hatay provints, mis oli algselt osmani impeeriumi osa ja saavutas iseseisvuse 1939. aastal. Alates Süüria iseseisvumisest 1946. aastal on riik alati kritiseerinud Türgi väidet Hatayle.

Iraan

Iraan jagab Türgiga 310 miili piiri. Piir loodi pärast seda, kui 1639. aasta mais kirjutati Osmani ja Safavidi impeeriumid alla Zuhabi lepingule. Enne lepingut olid need kaks impeeriumi sõdinud 16 aastat, võitledes territoriaalsete õiguste üle. Isegi pärast lepingu allkirjastamist ei lõpetanud need kaks impeeriumi vastasseisu piiri ületamisel, kusjuures kahe impeeriumi vahel allkirjastati vähemalt 18 kokkulepet.

Iraak

Iraak asub Türgi kaguosas ja jagab riigiga 206 miili pikkust piiri. 1926. aasta Ankara lepinguga piiritleti Iraagi-Türgi piiri. Türgi (sealne Ottomani impeerium) oli juba territooriumile üle andnud kooskõlas Lausanne'i lepinguga, mille tulemusena loodi uus riik, Iraak.

Kes on Türgi naabrid?

Türgiga piirnevad riigid
Armeenia
Aserbaidžaan
Bulgaaria
Gruusia
Kreeka
Iraan
Iraak
Süüria