Schengeni riigid

Schengeni riigid koosnevad 26 Euroopa riigist, kes on kaotanud piirikontrolli oma piiridel. Schengeni ala loodi selleks, et võimaldada inimeste vaba liikumist allakirjutanud riikide vahel. Schengeni riigid säilitavad omavahel avatud piirid ja piirikontrolli tihedamalt mitte-Schengeni riikidega.

Schengeni riigid maailmas

Schengeni riike moodustavad 26 Euroopa riiki on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Poola, Holland, Belgia, Kreeka, Portugal, Tšehhi Vabariik, Ungari, Austria, Šveits, Taani, Slovakkia, Soome, Norra, Leedu, Läti, Sloveenia Luksemburg, Malta, Island ja Liechtenstein.

Schengeni riikide ajalugu

Enne Schengeni koostööd allkirjastati 1984. aastal Prantsusmaa ja Saksamaa vahel Saarbrückeni leping, mis võimaldas järk-järgult kaotada kontrolli ning inimeste ja kaupade vaba liikumist nende vastastikuste piiride vahel. Schengeni leping allkirjastati hiljem 1985. aastal Prantsusmaa, Saksamaa ja Beneluxi riikide, nimelt Madalmaade, Belgia ja Luksemburgi vahel. Schengeni nimi viitab Schengeni linnale Luksemburgis, kus leping allkirjastati. Kokkuleppe eesmärk oli kaotada tollikontroll vastastikustel piiridel kooskõlas piisavate kontrollide kehtestamisega nende välispiiridel.

1990. aastal kinnitasid allakirjutajad oma kavatsusi kaotada kontrolli sisepiiridel, allkirjastades Schengeni rakenduskonventsiooni. Vastastikuse viisapoliitika alusel loodi Schengeni ala 26. märtsil 1995. Alates sellest ajast eemaldati piiripunktid liikmesriikide vahel. Koostööga ühinesid teised Euroopa riigid ning see lisati Euroopa Liidu raamistikku 1999. aasta Amsterdami lepingu kaudu.

Schengeni liikmelisus

Schengeni integreerimine Euroopa Liiduga oli organisatsiooni jaoks oluline verstapost. Praegu on kõik Euroopa Liidu riigid, kellel ei ole loobumist, õiguslikult EL-i seadusega kohustatud ühinema Schengeni konventsiooniga pärast tehniliste nõuete täitmist. Euroopa Liidu riik, kes soovib Schengeni liiduga ühineda, peab suutma oma piire tõhusalt reguleerida. Selline riik peab ka rakendama Schengeni alal aktiivselt osalemiseks vajalikke info- ja andmevahetussüsteeme. Euroopa riigid, mis praegu ei kuulu Schengeni alasse, on Ühendkuningriik ja Iirimaa opt-out ja Rumeenia, Bulgaaria, Küpros ja Horvaatia, kes ei vasta veel tehnilistele nõuetele.

Sisepiiride reguleerimine

Sisepiire reguleeritakse Schengeni infosüsteemi (SIS) kaudu, mis võimaldab reaalajas suhtlemist Schengeni riikide vahel. Samuti on Schengeni riikide vaheline suurepärane politseikoordineerimine inimeste ja kaupade liikumise jälgimiseks. Enamikul Schengeni ala lennujaamadel on Schengeni kodanikele ja mitte-Schengeni kodanikele erinevad terminalid lihtsama reguleerimise jaoks.

Schengeni riikide vaheliste reiside reeglid ja regulatsioon

Schengeni ala elanikud reisivad liikmesriikide vahel viisavabalt. Enamik mitte-Schengeni riikide kodanikke vajavad siiski Schengeni viisat riikide vahel vabalt reisimiseks. Schengeni riigid koostavad nimekirja riikidest, kelle kodanikud peavad piirkonna piires reisimiseks viisa saama. Sõltuvalt antud loa liigist võivad ühest riigist Schengeni viisaga reisijad kasutada luba teises Schengeni riigis kuni 90 päeva. Schengeni riikidel lubatakse sisepiirikontrollid taastada, kui riiklik julgeolek nõuab sellist tegevust.

Schengeni riigid

KohtRiik(km²)Rahvastik
1Saksamaa357, 05081, 799, 600
2Prantsusmaa551, 69563, 929, 000
3Itaalia301, 31860, 681, 514
4Hispaania510 00046, 030, 109
5Poola312, 68338, 186, 860
6Madalmaad41, 52616, 703, 700
7Belgia30, 52811, 007, 020
8Kreeka131, 99010, 815, 197
9Portugal92, 39110, 647, 763
10Tšehhi Vabariik78, 86610, 535, 811
11Ungari93, 0309, 979, 000
12Rootsi449, 9649, 415, 570
13Austria83, 8718, 414, 638
14Šveits41, 2857, 866, 500
15Taani43 0945, 564, 219
16Slovakkia49, 0375, 440, 078
17Soome338, 1455, 391, 700
18Norra385, 1555, 063, 709
19Leedu65, 3003, 207, 060
20Läti64, 5892, 245, 357
21Sloveenia20, 2732, 048, 951
22Eesti45, 3381, 340, 194
23Luksemburg2, 586511 840
24Malta316417, 608
25Island103, 000318, 452
26Liechtenstein16036, 010